RINGEN

Välkommen till MR Sveriges medlemstidning

RINGEN distribueras av Postnord till medlemmarna i Sveriges samtliga lokala maskinringar, fyra gånger per år.
Upplaga: 5000 ex. Den produceras av Schultzberg-Axelsson Media AB på uppdrag av MR Sverige.


(klicka på tidningen för att läsa)

FÖRBOKA DIN ANNONS VIA HEMSIDAN
OCH FÅ 25% RABATT DIREKT

 

Tidningen Ringen ges ut den 10 mars, 12 maj, 13 oktober, samt 1 december 2022. 

 

SKAPA BÄTTRE AFFÄRER MED EN EGEN
ANNONSBILAGA
 I TIDNINGEN RINGEN

Vi arbetar tillsammans med er hela vägen från idé till utskick.
Och allt ingår!
Klicka här för mer information


 

 

FÖR MER INFORMATION OCH BOKNING
Åke Schultzberg
ake@sa-media.se, 070-256 29 97

Läs mer om Maskinringen
www.mrsverige.se

Sveriges Maskinringars Medlemstidning